IN HET KIELZOG VAN DE LEUT

Stichting Carnaval Roosendaal wilde zijn 55-jarig jubileum in 2013 niet ongemerkt voorbij laten gaan en kregen stichting STOEP (Stichting Tullepetaonse Oud'ede en Prullaria) en stichting TOOG (Tullepetaons Oudheidkundig Onderzoeks Genootschap) het verzoek om een jubileumboek samen te stellen aan de hand van ooit verschenen artikelen in de plaatselijke kranten.

55 Jaar carnavalshoogtepunten volgens de krant treft u aan in één naslagwerk met verenigingen, kapellen en bouwers die het feest sjeu gaven. Onze leutaanvoerders, onze veldtekens, onze motto's, onze optochten, onze neutbonnen, onze swarees erzovoorts, dit alles passeert de revue. Het is allemaal van en over ons Tullepetaonen en daar mogen we best trots op zijn! Al met al heel veel hoogtepunten, te veel om op te noemen, waardoor er keuzes gemaakt moesten worden.

Deze kroniek is uitgevoerd met veel foto's en kleur, waarbij de vierder centraal staat en de geschiedenis van Stichting Carnaval Roosendaal er als een rode draad doorheen loopt. Een beetje weemoed en nostalgie kan geen kwaad, de achtergrond van alle pagina's uit het boek is de tafel waaraan de redactie menig uurtje doorbracht.
Met plezier werden herinneringen opgehaald en teruggedacht aan 5 x 11 jaar leut in Tullepetaonestad.
Veel gelachen om de anekdotes van den dieje van den dieje die over tafel gingen. Kend't ver'aol...?

"In het kielzog van de leut" was vroeger een vaste rubriek in het Brabants Nieuwsblad van de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Hierin werd het Roosendaals leutfeest uitvoerig beschreven, vandaar dat deze naam uit de mottenballen gehaald is als titel voor deze knipselkrant.

Tussen het zeulen, vieren en reuzen door wensen wij u veel leesplezier en hopen dat u binnenkort tegen elkaar kunt zeggen.. "edd't geleze?"
Wij vertrouwen erop dat dit cadeau aan alle Tullepetaonen een feest der herkenning zal zijn!Het boek is te koop voor € 4,- bij o.a. STOEP en D'n TullepetaoneSaait.

 


Copyright © 2016, 2023 STOEP