HISTORIE

In 1982 opende Prins Dré I de expositie "Tullepetaonse Toestaand" die Piet Schapendonk in een ruimte bij zijn cafetaria-snackbar aan de Kennedylaan had ingericht.
Piet spaarde allerlei zaken die met het Roosendaalse carnaval te maken hadden. Omdat het allemaal wat veel werd en het privé-carnavalsmuseumpje in de Schaopskooi haast uit zijn voegen barstte, besloot Piet in 1987 alles over te dragen aan Tullied BV.
De verslaggever van het Brabants Nieuwsblad meldt op 20 maart 1987: "De opzet is nu die totale ¨Tullepetaonse Toestaand¨ onder te brengen in een op te richten ¨Stichting Carnavalsmuseum Tullepetaonestad¨. In de loop van dit jaar wil Tullied BV eerst alles inventariseren, catalogiseren en, voor zover mogelijk, op naam van de schenker stellen."

Eind januari 1988 luidt het bericht: "Heden is officieel opgericht, de ¨Stichting Tulleptaonse Oud'eede en Prullaria (in het vervolg aangeduid als STOEP).
STOEP stelt zich ten doel om daartoe in aanmerking komende zaken, verband houdende met de carnavalsviering van vroeger en nu in dat deel van de gemeente Roosendaal en Nispen, dat zich getooid weet met de naam Tullepetaonestad, te bewaren en de wetenswaardigheden die ermee verbonden zijn vast te leggen."

De bestuursleden komen uit diverse carnavalsgeledingen. De voorzitter organiseert heel wat praat- en werksessies bij hem thuis. Er worden exposities voorbereid, er wordt nagedacht over uitbreiding van de collectie, over het archiveren ervan en over het vinden van een geschikte ruimte waar alles kan worden ondergebracht.

 

Het ideaal van STOEP is het vinden van een permanente depot-, werk- en expositieruimte, kortom een ruimte die zowaar ook geschikt is om er een ¨leutmuseum¨ in onder te brengen.

Al snel kon STOEP met de inmiddels aangegroeide carnavalscollectie terecht in een leegstaande ruimte op de zolder van de LTS St. Joseph aan de Laan van Henegouwen. Omdat dit uiteindelijk geen al te riante situatie opleverde en ook omdat STOEP te horen kreeg dat de zolder ontruimd moest worden, werd in 2013 alles weer meegenomen en ondergebracht bij STOEP-leden en sympathisanten thuis.

Het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal bemiddelde daarna bij het zoeken naar onderdak voor STOEP en niet zonder succes.
Na carnaval 2016 is een groot deel van de collectie verhuisd naar een ruimte in de voormalige Pius X-school aan de Edisonstraat.

Daarmee is nog niet het hiervoor geschetste ideaal van STOEP verwezenlijkt, maar voorlopig kan gezegd worden:
"me zitte goed".

BESTUUR en VRIJWILLIGERS

Van links naar rechts:

 • Eric Franken, lid
 • Michel Wouters, lid
 • José van Bekhoven, vrijwilliger
 • Mario Jacobs, penningmeester
 • Stephan van der Heijden, secretaris
 • Iwan van Strien, voorzitter
 • Esther van Eekelen, vrijwilliger
 • Ko Nagelkerke, lid, webmaster
 • Danny Schuermans, vrijwilliger
 • Jan van Nassau, lid
 • Toon van Dorst, lid • Copyright © 2017, 2023 STOEP