Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Tullepetaonse Oud'eede en Prullaria, hierna te noemen STOEP

1: Persoonsgegevens
1.1: STOEP kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze bij het invullen van een contactformulier/ inschrijfformulier aan STOEP hebt verstrekt. Op elk contactformulier staat een verwijzing naar deze privacyverklaring.

1.2: STOEP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

 • 2: Doel
  2.1 STOEP verwerkt de in sub 1.2 genoemde persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de stichting, evenementen en/of uitnodigingen
 • Het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht(bijvoorbeeld uw aanmelding voor een evenement)

 • 2.2: Specifiek worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
  A) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om contact met u te kunnen  opnemen betreffende het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld.
  B) Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van STOEP.

  3: Bewaartermijn
  STOEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  4: Delen met anderen
  STOEP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  In kaart brengen websitebezoek
  Via de website van STOEP worden geen cookies geplaatst door STOEP en/of andere partijen. Er worden door STOEP geen gegevens verzameld via de website.

  6: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@stoep.org, onder vermelding van: verzoek om inzage. Het is wettelijk toegestaan om foto’s van evenementen van STOEP op de website en/of via Facebook te publiceren.

  7: Museale gegevens
  Ten behoeve van de museale collecties van STOEP waaronder begrepen foto’s, teksten, (krant)artikelen, beeld en geluid opnames, affiches en voorwerpen allen met een binding met de Roosendaalse Carnaval houdt STOEP een aantal persoonsgegevens bij. Wij bewaren:
 • Voor- en achternaam, carnavalsnaam
 • Geboortedatum en eventueel sterfdatum
 • Vervulde functies en lidmaatschappen binnen de Roosendaalse Carnaval

 • 8: Museale gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U kunt een verzoek tot STOEP richten om inzage te krijgen in eventueel van u aanwezige museale gegevens via privacy@stoep.org. Wij zullen u deze gegevens, indien aanwezig, verstrekken waarna wij, indien nodig, eventuele wijzigingen zullen doorvoeren. Helaas kunnen we deze gegevens niet verwijderen. Wel kunnen wij zorg dragen dat deze gegevens niet gepubliceerd worden bij een tentoonstelling en/of publicatie.

  9: Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

  10: Contact
  Als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STOEP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met STOEP via privacy@stoep.org.
  Postadres: STOEP, Bredaseweg 145, 4702 KR  Roosendaal
  E-mailadres: secretaris@stoep.org

  Copyright © 2016, 2023 STOEP